Senior manager Landelijk Toezicht en Economische Handhaving bij de Belastingdienst

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Financiën, directoraat-generaal Belastingdienst
Salarisschaal
16
Standplaats
Utrecht
Vacaturenummer
BABD 79-21
Publicatiedatum
19 februari 2021
Sluitingsdatum
6 maart 2021

Het ministerie van Financiën: samen werken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland. Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

De ambtelijke leiding van het ministerie bestaat uit de secretaris-generaal (SG), de plaatsvervangend SG, de thesaurier-generaal, de directeur-generaal (DG) voor Fiscale Zaken, de DG Rijksbegroting, de DG Belastingdienst, de DG Toeslagen en de DG Douane. De directeuren Financieel Economische Zaken van Financiën en de directeur Bestuursondersteuning en Advisering nemen deel aan de bestuursraad.

Lees meer over het ministerie van Financiën.

Directoraat-generaal Belastingdienst (DGBD)

De Belastingdienst draagt bij aan een financieel gezond Nederland door eerlijk en zorgvuldig belasting te heffen en te innen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om hun verplichtingen na te komen en hun rechten geldend te maken door passende dienstverlening te leveren en massale processen juist en tijdig uit te voeren. De Belastingdienst oefent adequaat toezicht uit en dwingt waar nodig naleving bestuurs-of strafrechtelijk af.

Het DG Belastingdienst is sterk in ontwikkeling, met op dit moment ruim 28.000 medewerkers. De ambitie van de Belastingdienst is de beste voor Nederland te zijn. Een organisatie te zijn met oog en oor voor burgers en bedrijven. De Belastingdienst is een organisatie met focus op fiscale taken, en het is een organisatie met vakmanschap. Daarnaast werken we aan het versterken van onze cultuur en gaan we aan de slag met de vernieuwing van onze ICT.

Andere belangrijke ontwikkelingen zijn de modernisering van de interactie met burgers en bedrijven, het inrichten van maatwerk in dienstverlening - naast massale processen - en het professionaliseren van informatiegericht toezicht. De invloed van politieke, publicitaire en maatschappelijke dynamiek is ook voor het directoraat-generaal Belastingdienst flink toegenomen.

Lees meer over de Belastingdienst.

Directie Grote Ondernemingen (GO)

De directie Grote Ondernemingen (GO) is verantwoordelijk voor de behandeling van de ongeveer 8.600 grootste ondernemingen en non-profitorganisaties. De directie GO kent een vijftal regio’s die worden aangestuurd door regiodirecteuren. Daarnaast kent de directie GO een drietal landelijke werkende units: Internationaal, Invordering, en Landelijk Toezicht & Economische Handhaving.

Unit Landelijk Toezicht en Economische Handhaving

De unit Landelijk Toezicht en Economische Handhaving voert fiscale taken uit voor de gehele Belastingdienst. Daarnaast worden er niet fiscale taken uitgevoerd voor de ministeries van Economische Zaken, Financiën en Justitie en Veiligheid. De fiscale taken zijn ondergebracht bij het team Verhuld Vermogen (VHV), het team Research en Analyse Fiscale/Financiële Informatie (TRAFI), de Coördinatiegroep Constructie Bestrijding (CCB), het team Zeer Vermogende Personen, Civiele heffingsprocedures, Contactambtenaren. De niet-fiscale taken zijn ondergebracht bij het Bureau Economische Handhaving incl. Ultimate Beneficial Owner (UBO) en het Bureau Toezicht Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

De unit is begin 2020 formeel van start gegaan en is nog in opbouw.

De verschillende onderdelen van deze unit leveren allemaal vanuit hun eigen rol een bijdrage aan een financieel gezond Nederland. Bijvoorbeeld door het achterhalen van verhuld vermogen in het buitenland, het detecteren en ontwikkelen van een aanpak van fiscale constructies en intensief fiscaal toezicht. Hierbij is er sprake van nauwe samenwerking met de directies Particulieren en MKB. Daarnaast is er een rol weggelegd als toezichthouder bij het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering en bij de handhaving op een aantal economische delicten. Hierbij is nauwe samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Financiën en het Ministerie van Justitie en Veiligheid vereist.

De opgave

In jouw functie van senior manager Landelijk Toezicht en Economische Handhaving sta je aan het roer van een unit in opbouw en geef je leiding aan maximaal acht teamleiders die werkzaam zijn op verschillende locaties in het land. Indirect ben je verantwoordelijk voor zo’n 170 medewerkers.

In de unit werken de medewerkers van de directie Grote Ondernemingen samen met die van de directie Particulieren en MKB voor meerdere in- en externe opdrachtgevers, waardoor er sprake is van complexe afstemmingsprocessen in de fiscale vaktechniek en in de aansturing ervan. Samen met vaktechnisch coördinatoren stuur jij op een inrichting van processen die past binnen de landelijke vaktechnische richtlijnen én werkbaar is voor jouw medewerkers.

De unit houdt zich bezig met vraagstukken op zowel het terrein van toezicht als op dat van handhaving. En de combinatie van bijzonder omvangrijk en/of fiscaal hoogstaande kwesties die al snel ook politiek en/of maatschappelijk aandacht hebben, kunnen de complexiteit van deze vraagstukken verhogen. Jij kunt op diverse borden schakelen, weet welke belangen er spelen en kunt mensen op de juiste manier benaderen en overtuigen.

Je speelt een actieve rol in het vormgeven van de samenwerking met eerder genoemde ministeries en directies, en met de directies Datafundamenten & Analytics, FIOD en Vaktechniek. Samen sturen jullie op gemeenschappelijke resultaten. Én samen met de teamleiders stuur je op het AVG-proof beheren van dossiers en gegevensstromen en de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en bewustwording bij medewerkers binnen de unit met betrekking tot dit onderwerp.

Wij zoeken een manager die stevig in zijn/haar schoenen staat en met enthousiasme een werkomgeving creëert waarin mensen elkaar beter kunnen leren kennen. Die stuurt op intensieve samenwerking en op meer synergie en verbinding tussen de taken en eenheden als ook op de doorontwikkeling van processen als risicoselectie en data-analyse. Dit doe je vanuit een heldere visie waarin je mensen meeneemt. Je stuurt bij als nodig is en creëert door je manier van leiding geven een omgeving waarin iedereen zich prettig voelt.  
Je geeft jouw medewerkers ruimte, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Je staat tussen hen in en laat op gepaste momenten je gezicht zien. Je houdt hen aangesloten, gefocust en gemotiveerd.

Wat neem je mee?

 • Je hebt een wo-masterdiploma. Liefst register-accountancy, fiscaal recht of fiscale economie.
 • Je hebt brede kennis van en ervaring met fiscaal toezicht.
 • Je hebt ervaring in stakeholdermanagement en/of met complexe afstemmingsvraagstukken
 • Je beschikt over (ruime) ervaring met (getrapt) leidinggeven, bij voorkeur in meerdere organisaties en/of aan verschillende organisatieonderdelen.
 • Je hebt natuurlijk gezag en een coachende stijl van leidinggeven.
 • Je weet de leiderschapskwaliteiten sturen op resultaat en betekenis, samenwerken, integriteit en assertiviteit, initiatiefrijk en reflectief op eigen handelen, leren en experimenteren effectief toe te passen.
 • Je hebt een goed gevoel voor onderlinge verhoudingen en belangen en effectieve communicatiestijlen.

Talent als basis, diversiteit als kracht

We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financiën en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten, omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot. Iedereen is welkom ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, arbeidsvermogen, gender of seksuele voorkeur. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving.

Wat bieden we?

 • De kans om op strategisch niveau bij te dragen aan maatschappelijke opgaven en uitdagingen.
 • Leidinggeven aan een grote groep bevlogen professionals.
 • Salarisschaal 16. Naast het salaris ontvang je 16,37 procent Individueel Keuzebudget over uw salaris. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld.
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de cao Rijk.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw motivatiebrief en CV als PDF onder vermelding van vacaturenummer BABD 79-21 naar:

E-mailadres: vacatures-MD@minfin.nl

Meer informatie

Over de vacature

Dyon van Beek
plaatsvervangend algemeen directeur GO
Telefoonnummer: 06 18 60 76 08
E-mailadres: dlh.van.beek@belastingdienst.nl

Over de sollicitatieprocedure

Lida van Doorn
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06 22 04 49 00
E-mailadres: a.j.m.doorn@minfin.nl