Strategisch Teamleider regio Noordwest, Grote Ondernemingen Belastingdienst

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Financiën, directoraat-generaal Belastingdienst
Salarisschaal
15
Standplaats
Amsterdam
Vacaturenummer
BABD 414-22
Publicatiedatum
29 juli 2022
Sluitingsdatum
22 augustus 2022

De opgave voor de strategisch teamleider

Voor de locatie Noordwest in Amsterdam zoeken we een strategisch teamleider die sturing geeft aan de klantbehandeling van de Financiële Instellingen. De unit Financiële Instellingen heeft twee banken- en twee verzekeringsteams en meerdere specials (Financieel Expertise Centrum, Assurantiebelasting, Bankenbelasting en Country-by-Country reporting). De strategisch teamleider gaat in gesprek op het niveau van de Raad van Bestuur en hun adviseurs.

De complexiteit van het klantpakket zit in de combinatie van bijzonder omvangrijk en/of fiscaal hoogstaande kwesties. Het betreffen de grootste posten van Nederland die veelal ook politiek-maatschappelijk gevoelig zijn.

De strategisch teamleider zal onder andere worden betrokken bij de doorontwikkeling van het horizontaal toezicht voor de grootste posten waarin procedurele rechtvaardigheid een belangrijk klantthema is.

Naast de fiscale sturing zijn de strategisch teamleiders verantwoordelijk voor de belangen en de ontwikkeling van de medewerkers.

De strategisch Teamleider rapporteert aan de regiodirecteur Noordwest directie GO. 

Het profiel van de strategisch teamleider bij de Belastingdienst

De strategisch teamleider acteert op een breed speelveld. Hierbij is inzicht in externe factoren die samenhangen met de fiscale klantbehandeling essentieel. Daarnaast is een natuurlijke alertheid van belang als ook het tijdig schakelen in het bestuurlijk proces.

Vanwege de verantwoordelijkheid die de strategisch teamleiders hebben naar het hoger management en naar de andere teamleiders, zijn zij in staat overall organisatorische ontwikkelingen en klantbehandelingsvraagstukken op te pakken.

Ten slotte ben je in alle opzichten gesprekspartner voor de unitdirecteur. Daarbij ben je in jouw samenwerking met de andere managers van de unit de schakel tussen het management van de unit en de vaktechniek binnen de unit.

Wat neem je mee?

 • Een academisch werk- en denkniveau. Dat kan onder andere blijken uit een masterdiploma in een relevante richting; bij voorkeur fiscaal recht of fiscale economie.
 • Kennis van en minimaal 5 jaar ervaring met vakinhoudelijke fiscaliteit en handhavingsprocessen.
 • Kennis van internationale fiscale problematiek.
 • Redelijke beheersing van Engels in woord en geschrift.
 • Leidinggevende ervaring (bij voorkeur op meerdere plaatsen en met meerdere processen).
 • Kennis van Financiële Instellingen is een pré.

Wie ben je?

 • Je beschikt over management- en leiderschapsvaardigheden die passen bij een veranderende organisatie;
 • Je beweegt je makkelijk in netwerken en maakt gebruik van de kennis en kunde van je relevante omgeving;
 • Je bent transparant over de keuzes die je maakt en gedraagt je verantwoordelijk voor datgene waar je voor staat;
 • Je stelt je open voor medewerkers zodat zij zich gesteund voelen bij het realiseren van de doelstellingen;
 • Je hebt gevoel voor politieke verhoudingen en de bestuurlijke context van vraagstukken.

Wat bieden we?

De kans om te werken aan uitdagingen die de basis vormen voor onze democratie en vele Nederlanders direct raken.

Salarisschaal 15. Naast het salaris ontvang je 16,37 procent Individueel Keuzebudget over je salaris. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Talent als basis, diversiteit als kracht

We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financiën en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten, omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot. Iedereen is welkom ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, arbeidsvermogen, gender of seksuele voorkeur. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen.

De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen.

De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap.

Lees meer over de Belastingdienst.

Directie Grote Ondernemingen (GO)

De directie Grote Ondernemingen (GO) is verantwoordelijk voor de behandeling van de ongeveer 8.600 grootste ondernemingen en non-profitorganisaties. De directie GO kent een vijftal regio’s met binnen de regio soms meerdere kantoren. Deze regio’s worden aangestuurd door regiodirecteuren. Daarnaast kent de directie drie landelijk opererende units, te weten Invordering, Internationaal en Landelijk Toezicht & Economische Handhaving. Samen ruim 2600 medewerkers.

De regio Noordwest

De regio Noordwest in Amsterdam bestaat uit vier units die verantwoordelijk zijn voor de behandeling van grote ondernemingen (waaronder met name de financiële instellingen) en non-profit organisaties. Er werken ongeveer 450 GO-medewerkers en twintig teamleiders in deze regio, die wordt aangestuurd door drie regiodirecteuren.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.
Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur je motivatiebrief en cv als pdf onder vermelding van vacaturenummer BABD 414-22 naar:

E-mailadres: vacatures-MD@minfin.nl

Meer informatie

Over de vacature

Roy Jacobse
Regiodirecteur Noordwest
Telefoonnummer: 06-55 73 66 54

Over de sollicitatieprocedure

Frank Schagen
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-38 82 51 71
E-mailadres: frank.schagen@minbzk.nl