Verbindend leider infectieziektebestrijding bij het RIVM

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Salarisschaal
16
Publicatiedatum
5 november 2021
Sluitingsdatum
28 november 2021

Optimaal samenwerken, zodat we de laboratoriumvragen van morgen op het gebied van humane infectieziekten goed kunnen beantwoorden. Weet jij dat in goede banen te leiden? En ben je een inhoudelijk gesprekspartner op (bio)medisch gebied? Zet dan jouw leiderschapskwaliteiten in om de positie van het centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (IDS) te versterken en draag daarmee bij aan de publieke gezondheid van Nederland!

Laborante in medisch laboratorium

Het centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (IDS)

Met virologie, bacteriologie en parasitologie als expertisevelden is IDS hét loket in Nederland voor laboratoriumvragen over humane infectieziekten. Dagelijks werken hier 150 collega’s verspreid over 6 afdelingen aan de publieke gezondheid. Microbiologische diagnostiek, surveillance en onderzoek staan hier centraal. Het centrum voert regie op de laboratorium preparedness en response, bij het bestrijden en voorkomen van infectieziekten.

Meer informatie over de plek van het Centrum Infectieziektebestrijding binnen het RIVM en de keten van infectieziektebestrijding.

De opgave

Het centrum is op zoek naar een leider die zich een aantal jaar wil committeren aan de verdere ontwikkeling en positionering van het centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (IDS). IDS is een van de vijf centra van het Centrum voor Infectieziektenbestrijding.

Interne opgave

Het is nadrukkelijk jouw opdracht om de onderlinge samenwerking in het centrum te verbeteren en richting te geven aan de 150 medewerkers. De afgelopen periode is een basis gelegd met de processen, procedures en het kwaliteitsbeleid om meer eenduidig samen te kunnen werken. Nu is het zaak dit verder uit te bouwen en om vanuit een gedragen visie de verschillende expertises uit het centrum met elkaar te verbinden. Je beoogt een gevoel van gezamenlijk succes en trots en stimuleert het onderling vertrouwen.  Samen met je team leef je deze visie voor en positioneren jullie de meerwaarde van IDS binnen de RIVM organisatie. Je brengt mensen en initiatieven bij elkaar en komt samen met de organisatie tot uitvoering. Samen met de afdelingshoofden, de top-experts virologie en bacteriologie en de artsen microbiologie, geef je richting aan de inhoudelijke koers van IDS.

Externe opgave

Een belangrijke opgave voor het centrum is om ook met de externe partners meer samen te werken. IDS organiseert en beheert onder meer een landelijk dekkend netwerk van diagnostische (referentie)laboratoria. De rol en positie van IDS als regiepartner in deze samenwerkingen ga je verder verstevigen. Er ligt een grote meerwaarde in het verbinden van de kennis en mogelijkheden in de verschillende netwerken, denk aan integratie van data en kennis. Je hebt tot doel om de gezamenlijke focus en visie op laboratorium preparedness en respons invulling te geven, binnen en buiten het centrum.

Je agenda in de praktijk

Uitdagingen genoeg voor jou als leider van het centrum IDS. Je bent onderdeel van het managementteam van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIB) en rapporteert aan de directeur Jaap van Dissel. In dit managementteam vertegenwoordig je IDS en benadruk je haar meerwaarde.

Verder:

 • geef je hiërarchisch leiding aan het secretariaat, de patiëntadministratie en de afdelingshoofden van de volgende zes afdelingen:
  - emerging en endemische virussen
  - bacteriologische en parasitologische diagnostiek
  - virologie van het vaccinatieprogramma
  - bacteriële surveillance en respons
  - laboratory Respons Covid
  - IDS Beheer
 • ben je verantwoordelijk voor het managementteam (met zes afdelingshoofden) het inhoudelijk managementteam (met twee vakinhoudelijk topexperts) en het medisch managementteam (met drie arts-microbiologen);
 • neem je deel aan de labraad: het gremium waar alle hoofden van RIVM-centra met laboratoria samenkomen om laboratorium relevante zaken te bespreken (verhuizing, harmonisatietrajecten en gezamenlijke ICT-projecten);
 • ben je eindverantwoordelijk voor de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) op het gebied van kwaliteit en veiligheid voor de laboratoria;
 • vertaal je de RIVM 2025 strategie naar de strategische prioriteiten voor het centrum IDS.

Wat vragen we?

We zijn op zoek naar een verbindend leider, met passie voor laboratoriumwerk en voor infectieziektebestrijding. Een authentiek leider, die het goede voorbeeld geeft en samen met het managementteam zorgt voor de ontwikkelstappen, die nodig zijn om IDS klaar te maken voor de toekomst. Iemand, die zowel het boegbeeld naar de interne organisatie als richting de externe partners kan zijn.

Om voor deze functie in aanmerking te komen neem je het volgende mee:

 • Je hebt in ieder geval 10 jaar ervaring met het leidinggeven aan professionals.
 • Je hebt ervaring met het managen van (cultuur) verandertrajecten.
 • Je hebt affiniteit met laboratoriumwerkzaamheden, bij voorkeur op het terrein van de infectieziektebestrijding.
 • Je hebt voldoende (bio-)medische kennis om een gesprekspartner op inhoud te zijn voor artsen, laboratoria en microbiologen.  
 • Je beschikt over een relevant netwerk binnen de zorg en/of Medisch Microbiologische Laboratoria.

Dit zijn jouw kwaliteiten:

 • Je bent een coachend leider met oog voor de kwaliteiten van medewerkers en voor hetgeen medewerkers nog kunnen ontwikkelen.
 • Je bent in staat om het centrum ook in de buitenwereld te presenteren en te representeren.
 • Je zoekt graag naar verbinding en samenwerking, maar weet daarin goed wat je zelf wilt en vaart een duidelijke koers.

Wat bieden we?

De coronapandemie heeft laten zien hoe belangrijk het werk van IDS is voor de signalering, monitoring en bestrijding van infectieziekten. Door nu in deze functie in te stappen, heb je de tijd mee om die meerwaarde ook in een post coronatijdperk te gaan bestendigen. Met het klaarstomen van IDS voor de vraagstukken van morgen, kan jij echt het verschil maken op de publieke gezondheid in Nederland. Je kunt in deze rol zowel politiek-bestuurlijke impact hebben als van grote meerwaarde zijn in de ontwikkeling van de betrokken collega’s in het centrum.

We bieden verder:

 • Een salaris tussen de € 6.174,- en € 8.431,- bruto per maand (schaal 16).
 • Volop budget, tijd en aandacht voor persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling.
 • Een functie van 36 uur per week met flexibele werktijden.    
 • Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer informatie over de uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden vind je in de cao Rijk.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

RIVM: deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk

Als Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn we een deskundige, betrouwbare en onafhankelijke adviseur voor overheid, professionals en burgers. Ons doel: een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. We bewaken gezondheid, ziekten, de kwaliteit van de leefomgeving én het milieu. Daarvoor doen we onderzoek en we verzamelen kennis voor toegankelijke informatie en toepasbare adviezen.

Het RIVM zorgt voor een goede geboortescreening, het bestrijden van infectieziekten en heeft een centrale rol bij het Rijksvaccinatieprogramma en de bevolkingsonderzoeken. We onderzoeken wat er nodig is voor goede zorg, een gezonde leefstijl, veilige producten en een veilige en gezonde leefomgeving. Ook dragen we bij aan het voorkomen, bestrijden en beheersen van incidenten en crises.

Vanuit ons hoofdkantoor in Bilthoven en vanaf 2023 vanuit een prachtig nieuw gebouw op het Utrecht Science Park, werken we met ongeveer 2100 collega’s aan al onze adviezen, rapporten, factsheets en publicaties. Daarbij laten we ons leiden door de vragen van vandaag én morgen. We doen ons werk midden in de maatschappij. Trots zijn we op onze organisatie waar iedereen welkom is. Als kennisinstituut van de overheid willen we een afspiegeling van de samenleving zijn. Naast talent, ervaring en motivatie maken ook aspecten van identiteit zoals leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking, onze organisatie rijker, innovatiever én leuker. Met deze verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten werken wij samen aan een nog beter resultaat!

RIVM – De zorg voor morgen begint vandaag.

Leiderschap

Verbinden, vernieuwen, vertrouwen en verrichten: Als leider binnen het RIVM adem je die 4 competenties tot in het diepst van je vezels. Je bent in dienst van Nederland en dat brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. De maatschappij is jouw baas. Bestuurders en opdrachtgevers van het RIVM leunen op jou als trusted advisor. Intern ben je richtinggevend en bevorder je het onderling vertrouwen, de samenwerking en reflectie. Het RIVM zoekt managers, die het leiderschap letterlijk samenwerkend vorm kunnen geven. De leidinggevenden van het RIVM zijn integer, innovatief, brengen mensen en initiatieven bij elkaar en komen samen met de organisatie tot executie.

Strategie & ontwikkeling

Het RIVM is als organisatie volop in ontwikkeling. We hebben de ambitie om een betrouwbare adviseur te zijn en te blijven voor de overheid, professionals en burgers. Om onze activiteiten voor een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving optimaal voor Nederland in te zetten, hebben we voor 2025 de volgende strategische doelstellingen bepaald:

 • In 2025 is onze articulatie van maatschappelijke vraagstukken en vertaling hiervan naar opdrachten versterkt, en is onze communicatie met en naar burgers, partners en opdrachtgevers verder verbeterd.
 • In 2025 is onze wetenschappelijke kennisbasis optimaal toegerust voor de maatschappelijke opgaven en onze taken.
 • In 2025 wordt onze kennis ook intensief gebruikt door lokale en regionale overheden.
 • In 2025 is de (interdisciplinaire) samenwerking binnen het RIVM versterkt ten behoeve van de maatschappelijke opgaven waar het RIVM aan werkt.

Lees meer over de strategie 2025.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Bijzonderheden

 • Richt je sollicitatie aan prof. dr. Jaap van Dissel, directeur CIB bij het RIVM.
   
 • Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk waardoor ervaringen in meerdere contexten, zoals uitvoering, beleid, staf, internationaal en toezicht, en in verschillende organisaties binnen of buiten het rijk, ten goede komen aan jouw kwaliteit als manager. De Rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn, en aan divers en veelzijdig samengestelde teams.
   
 • De eerste ronde selectiegesprekken vindt plaats op 21 december tussen 9.00 en 14.00 uur.
   
 • Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Solliciteren

Je kunt op deze vacature reageren via het sollicitatieformulier.

Meer informatie

Over de vacature

Annemiek Nelis
waarnemend centrumhoofd IDS
Telefoonnummer: 06–45 31 20 87
E-mailadres: Annemiek.Nelis@rivm.nl

Over de sollicitatieprocedure

Tamar van Beek
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-21 22 09 92
E-mailadres: t.v.beek@minvws.nl