Voorzitter Integriteitskamer Sint Maarten

Vacaturetype
overige vacatures
Naam organisatie
Integriteitskamer Sint Maarten
Publicatiedatum
16 mei 2019

Diplomatiek, bestuurlijk sensitief, van onbesproken gedrag

Nieuwe wettelijk verankerde organisatie. Integriteitskamer informeert en adviseert over integriteitsbevorderende maatregelen. Doet onderzoek naar vermoedens van misstanden.

De Integriteitskamer Sint Maarten is een zelfstandig bestuursorgaan. Recent ingesteld. Samengesteld uit drie leden, onder wie de voorzitter. Twee leden zijn benoemd. Een voorzitter (0,5 fte) wordt gezocht. Hij/zij wordt bij koninklijk besluit benoemd op bindende aanbeveling van de leden. Aan de Integriteitskamer is een secretariaat toegevoegd onder leiding van de secretaris.

Eens per maand vergadert de Integriteitskamer op Sint Maarten. Kandidaten moeten derhalve de bereidheid hebben elke maand voor 1 werkweek naar Sint Maarten te reizen. De kandidaat-voorzitter staat sterk in zijn/haar schoenen. Heeft ruime bestuurlijke ervaring en voorzitters kwaliteiten. Primus interpares maar tegelijkertijd een absolute teamspeler. Natuurlijk gezag en boegbeeld. Begrijpt de besluitvorming en bestuurscultuur van Sint Maarten. Bij voorkeur enig zicht hoe de hazen in Den Haag lopen. Staat klaar voor de uitdaging het vertrouwen in bestuurlijk handelen op Sint Maarten te vergroten.

De voorzitter en de leden ontvangen een vaste vergoeding per maand. Reis- en verblijfskosten worden vergoed.

Meer informatie

Heeft u vragen over deze positie, dan kunt u contact opnemen met Joost Stolwerk: 06 36 31 66 95 / joost.stolwerk@ebbinge.nl

Solliciteren

Solliciteren kan via de website van Ebbinge.

Meer informatie

Over de vacature

Joost Stolwerk
Ebbinge
Telefoonnummer: 06 36 31 66 95
E-mailadres: joost.stolwerk@ebbinge.nl