Loes de Maat hoofdinspecteur divisie Landbouw en Natuur NVWA

Loes de Maat wordt met ingang van 1 april 2017 benoemd tot hoofdinspecteur divisie Landbouw en Natuur tevens kwartiermaker directie Handhaven bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het ministerie van Economische Zaken. Per 1 juli 2017 wordt de organisatie- en topstructuur van de NVWA ingrijpend gewijzigd.

Loes de Maat

Drs. L. (Loes) de Maat is sinds 2009 directeur Toezicht & Handhaving bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Voor deze periode vervulde De Maat de functie van manager Maatschappelijke Ontwikkeling & Wonen bij de Provincie Utrecht. Daarvoor werkte ze in diverse functies bij het ministerie van Economische Zaken.

Loes de Maat studeerde Algemene Economie aan de Katholieke Universiteit Brabant en volgde een postdoctorale Beroepsopleiding Financieel Economisch Beleid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Zij is bestuurslid van Vide, beroepsvereniging voor toezichthouders, inspecteurs, handhavers en evaluatoren.