Hanneke Schipper directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving bij BZK

Hanneke Schipper is benoemd tot directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 juni 2017.

Hanneke Schipper-Spanninga

Mr. J. (Hanneke) Schipper-Spanninga is sinds 2013 directeur Rechtsbestel bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarvoor bekleedde zij de functie van directeur Juridische en Operationele Aangelegenheden bij hetzelfde ministerie.

Eerder was zij directeur Bestuursondersteuning bij het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat en vervulde zij de functie van secretaris-directeur van de Kiesraad. Hieraan voorafgaand bekleedde zij diverse functies bij het ministerie van BZK.

Hanneke Schipper studeerde Nederlands Recht en Criminologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.