Sieben Poel hoofdingenieur-directeur RWS West-Nederland Zuid

Sieben Poel wordt per 1 oktober 2017 benoemd tot hoofdingenieur-directeur (HID) bij Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid.

Sieben Poel

Ir. S.J. (Sieben) Poel is sinds 2013 hoofdingenieur-directeur Noord-Nederland bij Rijkswaterstaat. Naast deze taak is hij Rijkswaterstaat programmeur. Sinds 15 april 2017 neemt hij de functie van HID in West-Nederland Zuid waar. Eerder vervulde hij bij Rijkswaterstaat onder andere de functie van directeur Realisatie Infrastructuur Dienst Noord-Holland.

Sieben Poel studeerde Waterbouwkunde en Civiele techniek aan de Technische Universiteit Delft.