Arjen Doosje directeur Bestuursondersteuning bij IenM

Arjen Doosje wordt met ingang van 14 augustus 2017 directeur Bestuursondersteuning (DBO) bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hij volgt daarmee Margriet Vonno op die ambassadeur van Nederland in Singapore en Brunei wordt.

Arjen Doosje

Mr. G.A.J. (Arjen) Doosje is sinds 2013 afdelingshoofd Beleidsadvies bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Eerder vervulde hij ondere andere de functie van afdelingshoofd Operationele ontwikkeling bij het Verkeer en Watermanagement Scheepvaartverkeerscentrum van Rijkswaterstaat.

Arjen Doosje studeerde Nederlands recht, richting Europees recht, aan de Universiteit Utrecht.

Hij neemt momenteel deel aan het ABD Kandidatenprogramma.