Marjolijn Olde Monnikhof adjunct-directeur bij het SCP

Marjolijn Olde Monnikhof wordt per 23 oktober 2017 adjunct-directeur bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Marjolein Olde Monnikhof

Drs. M. (Marjolijn) Olde Monnikhof is sinds 2014 programmadirecteur bij de Inspectie SZW. Vanaf 2009 heeft zij in de functie van kwartiermaker/directeur de transitie van de Commissie Gelijke Behandeling naar het College van de Rechten van de Mens vormgegeven. Marjolijn Olde Monnikhof begon haar loopbaan als onderzoeker, eerst bij de Erasmus Universiteit Rotterdam en vervolgens als (beleids)onderzoeker bij het ITS.

Marjolijn Olde Monnikhof studeerde Arbeid en Organisatie Psychologie aan de Rijksuniversiteit Leiden, tevens behaalde ze een Master of Science in Occupational Health aan de NSOH in Amsterdam. In 2013 en 2014 nam zij deel aan het ABD Kandidatenprogramma.