Cathalijne Dortmans algemeen secretaris/directeur bij de RVS

Cathalijne Dortmans wordt met ingang van 15 november 2017 algemeen secretaris/directeur bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.

Cathalijne Dortmans

Drs. C.J.M. (Cathalijne) Dortmans is momenteel interim-manager bij ABD Interim, van waaruit zij op dit moment de functie van lid van het managementteam directie Maatschappelijke Ondersteuning bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vervult. Eerder was zij onder meer werkzaam als inhoudelijk secretaris Evaluatiecommissie prestatiebekostiging hoger onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en als statengriffier van de provincie Noord-Brabant.

Cathalijne Dortmans studeerde Engelse taal- en letterkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen en Politicologie aan de Universiteit Leiden.