Jowi Bijsterbosch kwartiermaker/beoogd directeur concerndirectie Organisatie en Personeel Belastingdienst

Jowi Bijsterbosch wordt met ingang van 1 februari 2018  kwartiermaker/beoogd directeur concerndirectie Organisatie en Personeel bij het directoraat-generaal Belastingdienst bij het ministerie van Financiën.

Jowi Bijsterbosch

Dr. J.W. (Jowi) Bijsterbosch is sinds 2013 directeur HRM en Ontwikkeling bij Rijkswaterstaat bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Bijsterbosch werkt sinds 1993 bij Rijkswaterstaat, zij vervulde hier diverse functies, zoals programmadirecteur Ondernemingsplan 2015, stafdirecteur HRM en afdelingshoofd bij verscheidene onderdelen.

Jowi Bijsterbosch studeerde Scheikunde aan de Universiteit van Amsterdam. Ze promoveerde in de Natuurwetenschappen, eveneens aan de Universiteit van Amsterdam.