Ruud Peters diensthoofd SSO Caribisch Nederland

Ruud Peters is per 1 januari 2018 benoemd tot diensthoofd van de Shared Service Organisatie Caribisch Nederland.

Ruud Peters

Mr. R.M. (Ruud) Peters was sinds 2009 directeur van het Centrum voor Facilitaire Dienstverlening van de Belastingdienst. Hiervoor vervulde hij de functies van directeur Regio Holland Midden, directeur Centrum voor Kennis en Communicatie en directeur Particulieren Rotterdam bij de Belastingdienst. Eerder was hij onder meer directeur bij de Dienst Omroepbijdragen.

Ruud Peters studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Tilburg en de Rijksuniversiteit Groningen.