Michiel van den Hauten kwartiermaker/beoogd directeur concerndirectie Innovatie en Strategie bij Financiën

Michiel van den Hauten wordt per 1 maart 2018 kwartiermaker/beoogd directeur concerndirectie Innovatie en Strategie bij het directoraat-generaal Belastingdienst van het ministerie van Financiën.

Michiel van den Hauten

Dr. M. (Michiel) van den Hauten is nu plaatsvervangend directeur Onderzoek en Wetenschapsbeleid/hoofd Wetenschapsgebieden en Internationaal bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarvoor bekleedde hij verschillende functies bij de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en werkte hij bij APE public economics.

Michiel van den Hauten studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Twente en promoveerde aan deze universiteit met een proefschrift over de werking van financiële prikkels in overheidsbeleid. Hij neemt momenteel deel aan het ABD Kandidatenprogramma.