Monique Schippers divisiedirecteur Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring bij JenV

Monique Schippers is per 1 februari 2018 benoemd in de functie van divisiedirecteur Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring (GW/VB) bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Monique Schippers

Mr. drs. M.A. (Monique) Schippers heeft sinds het vertrek van Angeline van Dijk begin 2017 de functie van waarnemend divisiedirecteur GW/VB vervuld. In de jaren daarvoor is zij bij DJI sectordirecteur directie Bijzondere Voorzieningen en vervolgens plaatsvervangend divisiedirecteur GW/VB geweest. Zij werkte eerder bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de functie van directeur GGZ & Forensische zorg en als managing consultant bij Ernst & Young en Cap Gemini.

Monique Schippers rondde diverse studies af. Ze studeerde onder andere Arbeids- en organisatiepsychologie en Klinische psychologie en Criminologie aan de Katholieke Universiteit Brabant en de Rijksuniversiteit Leiden, Beleid en Management Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden.