Esther de Kleuver directeur Duurzaamheid en Circulaire economie, tevens plv. DG Milieu en Internationaal bij IenW

Esther de Kleuver is benoemd als directeur Duurzaamheid en circulaire economie, tevens plaatsvervangend directeur-generaal Milieu en Internationaal bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zij start op 14 mei 2018 in haar nieuwe functie.

Esther de Kleuver

Drs. E.E. (Esther) de Kleuver is sinds 2013 directeur Gezond en Veilig Werken bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarvoor vervulde zij verschillende managementfuncties bij de ministeries van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eerder was zij achtereenvolgens werkzaam als clustercoördinator bij de Rijksvoorlichtingsdienst en als onderzoeker bij de Divisie Centrale Recherche Informatie.

Esther de Kleuver studeerde Sociale psychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.