Birgitta Westgren directeur Klimaat bij EZK

Birgitta Westgren wordt wordt met ingang van 1 september 2018 benoemd tot kwartiermaker/directeur Klimaat van het directoraat-generaal Klimaat & Energie in oprichting bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Birgitta Westgren

Drs. B.E. (Birgitta) Westgren is op dit moment directeur Energiemarkt en Innovatie bij het ministerie van EZK. Daarvoor was zij onder meer plv. directeur Overheidscommunicatie Nieuwe Stijl bij het ministerie van Algemene Zaken en programmaleider Breedband bij het toenmalige ministerie van Economische Zaken.

Birgitta Westgren studeerde Algemene Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.