André van Ommeren afdelingsmanager Internationale Ontwikkeling bij RVO.nl

André van Ommeren wordt met ingang van 1 september 2018 benoemd tot afdelingsmanager Internationale Ontwikkeling van de directie Internationale Programma’s van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

André van Ommeren

Drs. A.G. (André) van Ommeren MBA werkt op dit moment als programmamanager van het Interdepartementaal Watercluster (IWC). Het IWC is een samenwerkingsverband van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Buitenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat (waaronder RVO.nl) en geeft uitvoering aan de internationale ambitie van Nederland op het gebied van water en watermanagement. Daarvoor was André werkzaam als sectormanager Internationale Aangelegenheden bij de Algemene Rekenkamer waar hij sinds 1996 diverse functies heeft vervuld.

André studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden en heeft een MBA-studie aan de Universiteit Nyenrode afgerond.