Dirk-Jan Bonnet directeur Koninkrijksrelaties bij BZK

De bestuursraad van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft besloten Dirk-Jan Bonnet met ingang van 1 juli 2018 te benoemen tot directeur Koninkrijksrelaties. Per deze datum is ook het directoraat-generaal Koninkrijksrelaties ingesteld, waaraan Henk Brons als DG leiding geeft.

Dirk-Jan Bonnet

Drs. D.J. (Dirk-Jan) Bonnet was tot 1 juli 2018 plaatsvervangend directeur Koninkrijksrelaties en nu als directeur functievolgend. Daarvoor was hij onder andere directeur Bestuursondersteuning en projectleider evaluatie nieuwe staatkundige structuur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Dirk-Jan Bonnet studeerde Public Administration aan de Universiteit Rotterdam en heeft het ABD Kandidatenprogramma afgerond.