Arno Valkhof directeur Netwerkmanagement bij RWS Oost-Nederland

Arno Valkhof start per 1 september 2018 als directeur Netwerkmanagement bij Rijkswaterstaat Oost-Nederland.

Arno Valkhof

Drs.Ir. A. (Arno) is nu afdelingshoofd district bij Rijkswaterstaat West-Nederland Noord en neemt sinds afgelopen mei de functie van directeur netwerkmanagement bij Oost–Nederland waar. Daarvoor was hij werkzaam bij de Provincie Flevoland waar hij onder meer de functies hoofd bedrijfsbureau en hoofd wegen en vaarwegen heeft vervuld.

Arno Valkhof heeft twee studies afgerond, technische bedrijfskunde aan de Universiteit van Twente en economie aan de Universiteit van Amsterdam.