Maarten Smidts afdelingshoofd Georganiseerde Criminaliteit bij JenV

Maarten Smidts is per 1 oktober 2018 benoemd tot afdelingshoofd Georganiseerde Criminaliteit bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Maarten Smidts

M. (Maarten) Smidts is op dit moment programmamanager Doorontwikkeling DG POL bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor was hij bij hetzelfde ministerie hoofd Platform Opnieuw Thuis en Coördinerend beleidsadviseur. Eerder was hij strategisch adviseur bij het Nederlands Politie Instituut.

Maarten Smidts behaalde een Master bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen.