May van de Kerkhof directeur Netwerkmanagement bij Rijkswaterstaat Zuid-Nederland

May van de Kerkhof wordt per 1 november 2018 benoemd tot directeur Netwerkmanagement bij Rijkswaterstaat Zuid-Nederland.

May van de Kerkhof

Mr. M.P.V. (May) van de Kerkhof is sinds 2014 directeur verkeer- en vervoersstatistieken bij het Centraal Bureau Statistiek in Heerlen. Daarvoor was ze teammanager Wegvervoer en plaatsvervangend sectorhoofd Verkeer en Vervoer bij dezelfde organisatie. Eerder vervulde ze diverse functies bij Rijkswaterstaat, de Provincie Limburg en de Regiopolitie Limburg-Noord.

May van de Kerkhof behaalde een doctoraal Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Maastricht, ze studeerde aan de Nederlandse Politie Academie in Apeldoorn en ze volgde een Masteropleiding Conflictmanagement aan de Universiteit Maastricht. Op dit moment volgt ze een Executive MBA aan de Universiteit Maastricht.