Monique Commelin directeur Juridische zaken bij de IND

Monique Commelin start per 1 oktober 2018 als directeur Juridische zaken bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Monique Commelin

Mr. M. (Monique) Commelin is op dit moment kwartiermaker/algemeen directeur van de IV-organisatie bij de Raad voor de Rechtspraak. Daarvoor vervulde zij verschillende directiefuncties binnen de Rechtbank Gelderland en Rijkswaterstaat.

Monique Commelin studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.