Jacqueline Dees plaatsvervangend directeur Bestuursondersteuning en Advies bij Financiën

Jacqueline Dees is per medio september benoemd tot plaatsvervangend directeur bij de directie Bestuursondersteuning en Advies bij het ministerie van Financiën.

Jacqueline Dees

J. (Jacqueline) Dees werkte als plaatsvervangend hoofd Begrotingsbeleid bij het ministerie van Financiën. Eerder was zij werkzaam bij de Inspectie der Rijksfinanciën en bij het ministerie van Defensie.

Jacqueline Dees studeerde Internationale Betrekkingen en Engelse Taal & Cultuur aan de Universiteit Utrecht.