Inge Lardinois en Louise Veerbeek ruilen van functie

Inge Lardinois en Louise Veerbeek ruilen per 1 december 2018 van functie. Deze ruil is een van de uitkomsten van een recent georganiseerde rijksbrede ruilbijeenkomst voor ABD-managers.

Veerbeek en Lardinois

Ir. A.J.M (Inge) Lardinois, is momenteel werkzaam als MT-lid bij de directie Waterveiligheid, Klimaatadaptatie en Bestuur binnen het DG Water en Bodem van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Eerder was zij onder andere werkzaam als MT-lid bij de directie Internationaal van IenW en als projectleider bij het Adviesbureau WASTE, advisors on Urban Environment & Development.

Inge Lardinois studeerde Milieuhygiëne aan de Universiteit Wageningen.

Ir. G.L. (Louise) Veerbeek is momenteel werkzaam als MT-lid Plantaardige Agroketens binnen het DG Agro en Natuur van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Visserij. Eerder vervulde ze binnen het ministerie van LNV diverse functies waaronder MT-lid voor Dierenwelzijn en Mestbeleid en verschillende beleids(coördinerende)– en projectleidersfuncties.

Louise Veerbeek studeerde Zoötechniek aan de Universiteit Wageningen.