Nathalie Harrems en Harry Boschloo ruilen van functie

Nathalie Harrems en Harry Boschloo ruilen per 1 januari 2019 van functie.

Nathalie Harrems en Harry Boschloo

Drs. N.E. (Nathalie) Harrems, LLM, is momenteel werkzaam als MT-lid Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) en tevens plaatsvervangend directeur Mobiliteit en Gebieden bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Eerder was zij onder andere werkzaam als MT-lid bij de directie Ruimtelijke Ontwikkeling en als hoofd Europa bij de directie Internationaal van IenW.

Nathalie Harrems studeerde Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam en Rechten aan de Open Universiteit.

Drs. G.J. (Harry) Boschloo is momenteel werkzaam als MT-lid bij de directie Samenleving en Integratie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Eerder werkte hij onder andere bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als waarnemend hoofd Energiebeleid Gebouwde Omgeving en als hoofd Landschap bij de programmadirectie Mooi Nederland bij IenW.

Harry Boschloo studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Twente.

Deze ruil is een van de uitkomsten van een recent georganiseerde Rijksbrede ruilbijeenkomst voor ABD-managers.