Annemieke van Dam directeur Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding bij JenV

Annemieke van Dam wordt per 7 januari 2019 directeur Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding bij het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zij zal tevens de rol van plaatsvervangend directeur-generaal vervullen.

Annemieke van Dam

Drs. A. (Annemieke) van Dam MPA is op dit moment directeur Strategisch Uitvoeringsadvies bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bij het ministerie van JenV. Daarvoor was zij directeur Bedrijfsvoering en ze vervulde ook een periode de functie van plaatsvervangend hoofddirecteur, eveneens bij de IND.

Annemieke van Dam studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden en ze behaalde een Master of Public Administration aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur in Den Haag.