Jon Eikelenstam MT-lid tevens plv. directeur Gastransitie Groningen bij EZK

Jon Eikelenstam wordt met ingang van 1 januari 2019 benoemd als MT-lid/plaatsvervangend directeur Gastransitie Groningen van het directoraat-generaal Klimaat & Energie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Jon Eikelenstam

J. (Jon) Eikelenstam is momenteel waarnemend MT-lid/kwartiermaker Gastransitie Groningen bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Hiervoor heeft hij verschillende leidinggevende functies binnen EZK bekleed, onder andere als programmaleider Energieakkoord en als hoofd Bureau directeur-generaal. In 2005 werkte Jon Eikelenstam als speciaal adviseur bij de Netherlands Foreign Investment Agency in New York (USA).  

Jon Eikelenstam studeerde Nederlands Recht en Recht & Economie in bedrijf en maatschappij aan de Universiteit Utrecht.