Sandra Onwijn MT-lid Circulaire Economie bij IenW

Sandra Onwijn wordt met ingang van 1 maart 2019 MT-lid Circulaire Economie bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Sandra Onwijn

Mr. S. (Sandra ) Onwijn MPA is momenteel hoofd Personeelsbeleid Rijk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eerder werkte zij bij de Rijksgebouwendienst en bij het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Sandra Onwijn studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Leiden. Ze behaalde ook een Master of Public Administration via het NSOB.