Marijke Bogtstra directeur Juridische Zaken bij Financiën

Marijke Bogtstra wordt per 1 februari 2019 benoemd tot directeur Juridische Zaken bij het ministerie van Financiën.

Marijke Bogtstra

Mr. M.S. (Marijke) Bogtstra is sinds mei 2018 interim-directeur bij de directie Juridische Zaken van het ministerie van Financiën. Daarvoor werkte ze onder andere als plaatsvervangend MT-lid/plaatsvervangend hoofd van de afdeling Juridisch Advies bij de directie WJZ van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en was zij projectleider van het Groningendossier.

Marijke Bogtstra studeerde Rechtsgeleerdheid (civielrecht) aan de Rijksuniversiteit Leiden.