Marcel Klaver hoofd Toezicht en Behandeling bij JenV

Marcel Klaver wordt per 1 februari 2019 hoofd van de afdeling Toezicht en Behandeling bij de directie Sanctietoepassing en Jeugd van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Marcel Klaver

M.A. (Marcel) Klaver is op dit moment plaatsvervangend afdelingshoofd Ketensturing binnen de directie Regie Migratieketen van het directoraat-generaal Migratie bij JenV. Hij was het afgelopen jaar enige tijd waarnemend afdelingshoofd Ketensturing. Daarvoor vervulde hij diverse functies bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de voormalige ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Verkeer en Waterstaat.

Marcel Klaver studeerde Technische Bedrijfskunde en behaalde een master Bestuurskunde.