Carolien Hanewinkel afdelingshoofd Opsporing bij de Inspectie SZW

Carolien Hanewinkel start op 18 maart 2019 als afdelingshoofd Opsporing bij de directie Opsporing en Toezicht I van de Inspectie SZW.

Mr. C.B. (Carolien) Hanewinkel werkt sinds 1991 bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Sinds 2014 is zij plaatsvervangend directeur Strategie en Uitvoeringsadvies bij JenV. Hiervoor vervulde ze verschillende functies, waaronder die van manager procesunit, projectleider implementatie primair processysteem en programmamanager Biometrie in de Vreemdelingenketen.

Carolien Hanewinkel studeerde Rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen.