Marieke Mossink directeur Bestuurlijke en Politieke Zaken bij LNV

Marieke Mossink wordt per 1 februari 2019 benoemd als directeur Bestuurlijke en Politieke zaken bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Marieke Mossink

Dr. ir. M.H. (Marieke) Mossink werkt momenteel als kwartiermaker directeur Bestuurlijke en Politieke Zaken bij het ministerie van LNV. Tussen 2015 en 2017 was ze werkzaam als MT-lid en als plaatsvervangend directeur Europees Landbouwbeleid, Visserij en Voedselkwaliteit, ook bij LNV. Daarvoor werkte ze bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, onder meer als waarnemend directeur Publieke Gezondheid.

Marieke Mossink studeerde Biologie in Wageningen en is gepromoveerd in de Moleculaire geneeskunde.