Maarten Cornet MT-lid Zorgverzekeringen/hoofd Risicoverevening en Verzekeringsmarkt bij VWS

Maarten Cornet start op 8 april 2019 als MT-lid directie Zorgverzekeringen/hoofd Risicoverevening en Verzekeringsmarkt bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Maarten Cornet

Dr. M.F. (Maarten) Cornet is momenteel hoofd van de sectie Infrastructuur en Waterstaat/Defensie/Buitenlandse Zaken bij de Inspectie der Rijksfinanciën van het ministerie van Financiën. Eerder was hij onder andere coördinerend beleidsmedewerker bij de directie Algemene Financiële en Economische Politiek bij Financiën en projectleider Innovatiebeleid en wetenschappelijk medewerker Kenniseconomie bij het Centraal Planbureau.

Maarten Cornet studeerde Econometrie en werd doctor in de economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Tevens volgde hij het PhD-programma van het Tinbergen Instituut en het NAKE.