Irma Walraven kwartiermaker Data bij RVO.nl

Irma Walraven wordt per 1 maart 2019 voor 1,5 jaar benoemd als kwartiermaker Data bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, en tevens MT-lid directie Klant, Advies en Informatie.

Drs. F.J. (Irma) Walraven RO werkt momenteel als programmamanager Datagovernance en –kwaliteit bij de Rijksoverheid bij het ministerie van OCW. Vanaf medio 2017 leidde zij het rijksbrede onderzoek naar datagovernance en –kwaliteit, ontwikkelde zij diverse kennisproducten en verzorgde ze verdiepingssessies op dit thema. Eerder werkte Irma Walraven bij de ministeries van Financiën en van Infrastructuur en Milieu.

Irma Walraven studeerde onder meer Bestuurskunde richting Informatisering aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en ze volgde een postacademische studie aan de Business Universiteit van Amsterdam.