Rogér van Lier directeur Financieel-Economische Zaken bij LNV

Rogér van Lier is per 1 maart 2019 benoemd als directeur Financieel-Economische Zaken bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Rogér van Lier

Drs. R.M.M.W. (Rogér) van Lier is sinds oktober 2017 kwartiermaker-directeur FEZ bij het ministerie van LNV. Hiervoor werkte hij vanuit ABD Interim, onder andere als programmadirecteur bij OCW, hoofd Organisatiestaf tevens plv. directeur Logius en programmanager Financiën & Bekostiging Bureau Digicommissaris. Van Lier heeft daarvoor verschillende (leidinggevende) functies bekleed op financieel-economisch domein, onder andere bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hij begon zijn loopbaan als controller bij de gemeente Den Helder.

Rogér van Lier studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Twente.