Marsha Hamilton directeur Financiën en Inkoop bij IenW

Marsha Hamilton start per 1 juni 2019 als directeur Financiën en Inkoop bij de directie Integrale Bedrijfsvoering van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Marsha Hamilton

Drs. M. (Marsha) Hamilton is op dit moment manager Bedrijfsvoering bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven, een ZBO van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Daarvoor was zij directeur Inkoop bij het ministerie van OCW. Eerder vervulde zij verschillende (management)functies in de bedrijfsvoering bij het ministerie van OCW, het ministerie van Veiligheid en Justitie en het ministerie van Defensie.

Marsha Hamilton studeerde Bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden en heeft de postdoctorale opleiding Internal Auditing gedaan aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.