Mark Bressers directeur-bestuurder bij NEa

Mark Bressers wordt per 1 januari 2020 benoemd als directeur-bestuurder bij de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa).

Mark Bressers

Drs. M.P.C. (Mark) Bressers is sinds oktober 2018 waarnemend directeur bij de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). Van februari 2014 tot oktober 2018 was hij directeur Regeldruk en Digitale Economie bij het DG Bedrijfsleven en Innovatie van het ministerie van Economische Zaken. Daarvoor vervulde hij diverse managementfuncties.

Mark Bressers studeerde Bestuurs- en organisatiewetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

De NEa is de onafhankelijke uitvoeringsorganisatie en toezichthouder binnen het beleidsthema Klimaat en draagt bij aan de reductie van CO2 uitstoot en de energietransitie in Nederland. De NEa zorgt ervoor dat bedrijven, die deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS), of vallen onder de wet- en regelgeving voor hernieuwbare energie voor vervoer, voldoen aan hun verplichtingen.