Marc Konings directeur Concerndirectie Financiën, tevens plv. hoofddirecteur Financiën en Integrale Bedrijfsvoering bij IenW

Marc Konings wordt per 1 november 2020 benoemd tot directeur van de Concerndirectie Financiën, tevens plaatsvervangend hoofddirecteur Financiën en Integrale Bedrijfsvoering bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Marc Konings

Drs. M.H.G. (Marc) Konings is op dit moment directeur Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel, tevens plaatsvervangend pSG bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarvoor werkte hij onder andere als afdelingshoofd Financieringsbeleid bij het ministerie van SZW en bij enkele werkgevers in de private sector.

Marc Konings studeerde Econometrie aan de Universiteit van Amsterdam.