Hans Vijlbrief thesaurier-generaal bij Financiën

De ministerraad heeft op 1 juni 2011 Hans Vijlbrief benoemd als thesaurier-generaal bij het ministerie van Financiën. De voordracht is gedaan door minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in overeenstemming met minister De Jager van Financiën. De benoeming gaat op 1 juli 2011.

alttext not present

De heer dr . J.A. (Hans) Vijlbrief (1963) is momenteel directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging bij het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Daarvoor was hij onder andere directeur-generaal Energie, Telecom & Markten en directeur-generaal Economische Politiek bij het ministerie van Economische Zaken en onderdirecteur van het Centraal Planbureau.

De heer Vijlbrief studeerde Algemene Economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en is van 2000 tot 2010 bijzonder hoogleraar economische politiek aan de Vrije Universiteit van Amsterdam geweest. Hij volgt dr . R. (Ronald) Gerritse op die per 1 mei jl. bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is geworden.

De benoeming van de heer Vijlbrief is tot stand gekomen op basis van de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.