Toegankelijkheid

Algemenebestuursdienst.nl wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Kom je toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kun je dit aan ons melden.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen (voorheen: webrichtlijnen) voor websites van de overheid. Deze zijn vastgelegd in de toegankelijkheidsstandaard Digitoegankelijk EN 301 549.

Hoe zorgen we voor een toegankelijke website?

Wij zorgen voor een goede toegankelijkheid van onze website door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van deze website.
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

Algemenebestuursdienst.nl is geregistreerd in het Register van toegankelijkheidsverklaringen.

Technische afwijkingen toegankelijkheid

Online Advies van de Dienst Publiek en Communicatie van het ministerie van Algemene Zaken is verantwoordelijk voor de technische toegankelijkheid van sites op het Platform Rijksoverheid Online (PRO), waar ook algemenebestuursdienst.nl onderdeel van is.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heb je een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Of wil je een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact op via abd@minbzk.nl. Je ontvangt binnen 5 werkdagen een reactie.