José Lazeroms nieuw lid Raad van Bestuur UWV

José Lazeroms is met ingang van 1 januari 2012 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Met haar benoeming is de Raad van Bestuur van het UWV compleet. Deze zal naast Lazeroms bestaan uit Bruno Bruins (voorzitter per 1 januari 2012) en Fred Paling, die sinds juli 2010 lid van de Raad van Bestuur is.

Drs . J.P.M. (José) Lazeroms is sinds maart 2008 directeur-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarvoor was zij directeur Financieel Economische Zaken bij hetzelfde ministerie. Eerder was Lazeroms onder meer werkzaam bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Fred Paling is benoemd tot waarnemend voorzitter van de Raad van Bestuur het UWV . Daarnaast is Koos van der Steenhoven, vanuit ABD TOP Consultants van de Algemene Bestuursdienst, tijdelijk benoemd als toegevoegd lid van de Raad van Bestuur. De benoemingen van Paling en Van der Steenhoven gelden voor de periode van 16 september 2011 tot 1 januari 2012. Hiermee wordt de continuïteit in de Raad van Bestuur geborgd in de periode tot het aantreden van Bruno Bruins en José Lazeroms op 1 januari 2012.