Nicole Stolk-Luyten plaatsvervangend secretaris-generaal VenJ

Nicole Stolk-Luyten wordt per 1 september 2012 benoemd tot plaatsvervangend secretaris-generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Nicole Stolk

Zij volgt Anneke van Zanen op, die per 1 juni benoemd is als algemeen directeur Auditdienst Rijk.

Mr . drs . N.C. (Nicole) Stolk-Luyten is thans hoofddirecteur Dienst Concernstaf en Bedrijfsvoering, tevens Chief Information Officer (CIO) bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Daarvoor was zij in de periode 2007 tot 2010 directeur Bedrijfsvoering en directeur Personeel, Regie, ICT en Organisatie bij ditzelfde ministerie.

Nicole Stolk-Luyten studeerde Geschiedenis aan de Universiteit Leiden met als specialisatie Contemporaine geschiedenis van Nederlands-Indiƫ en als extra specialisatie Overheidscommunicatie (doctoraal in 1993). Daarna studeerde zij Rechtsgeleerdheid, eveneens aan de Universiteit Leiden met als specialisatie Internationaal recht (doctoraal in 2000).