Lex de Lange kwartiermaker/directeur BOA OCW

Lex de Lange wordt per 15 november benoemd tot kwartiermaker/directeur Bestuursondersteuning en Advies (BOA) bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Lex de Lange

Mr . A.Th.G.M. (Lex) de Lange combineert op dit moment twee functies. Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is hij programmadirecteur Versterking Vreemdelingentoezicht en Handhaving. Die functie beÃĢindigt hij per 1 oktober. Zijn werkzaamheden als secretaris van de Onderzoekscommissie Amarantis rondt hij af voor hij op 15 november aan zijn nieuwe functie begint.

Hiervoor was Lex de Lange directeur van de Auditdienst en directeur Wetgeving en Juridische Zaken bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Lex de Lange studeerde Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.