Jan Willem Holtslag benoemd bij ABDTOPConsult

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst om Jan Willem Holtslag per 1 januari 2013 voor 1 dag per week te benoemen als lid van ABDTOPConsult.

Drs . J.W. (Jan Willem) Holtslag vervult deze functie tot zijn pensionering in de zomer van 2013. Daarnaast blijft hij zijn huidige parttime functie bekleden als voorzitter van het College van Toezicht Collectieve Beheersorganisaties Auteursrechten en naburige rechten.

Jan Willem Holtslag beÃĢindigt per 1 januari zijn werkzaamheden als adviserend lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Van 1995 tot 2007 werkte hij bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, eerst als directeur-generaal Openbaar Bestuur en vervolgens als secretaris-generaal. Daarvoor was hij als raadadviseur werkzaam bij het ministerie van Algemene Zaken.

Jan Willem Holtslag studeerde Politieke en Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.