Jaap van Dissel directeur Infectieziektebestrijding RIVM

Jaap van Dissel wordt de nieuwe directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM . Hij volgt Roel Coutinho op die in april dit jaar de pensioengerechtigde leeftijd van 67 jaar bereikte. Het RIVM is een onderdeel van het ministerie van VWS . De benoeming gaat in op 15 augustus.

Jaap van Dissel

Prof . dr . J.T. (Jaap) van Dissel is momenteel werkzaam als hoofd van de afdeling Infectieziekten bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Hij is tevens opleider Interne Geneeskunde en voorzitter van het Centrum voor Infectieziekten. Daarnaast begeleidt hij binnen het LUMC diverse onderzoeksprojecten en promovendi. Dit zal hij naast zijn nieuwe functie bij het RIVM een dag per week blijven doen, evenals zijn polikliniek voor afweerstoornissen.

Jaap van Dissel is een bekende in de wereld van de infectieziektebestrijding en was de afgelopen jaren reeds betrokken bij de bestrijding van enkele uitbraken. Hij schreef in 1987 zijn proefschrift over mechanismen van afweer tegen intracellulair groeiende bacteriën zoals Salmonella en Listeria, waarop hij cum laude promoveerde.

Hij wisselde zijn carrière bij het LUMC af met een onderzoeksperiode bij Duke Medical Center in Durham in de Verenigde Staten. Van Dissel begeleidde meer dan 25 promovendi en publiceerde meer dan 270 wetenschappelijke publicaties, grotendeels over infectieziekten. Daarnaast schreef hij mee aan ruim 75 opleidingsmodules en boeken over infectieziekten.

Jaap van Dissel is onder meer plaatsvervangend voorzitter van het College ter beoordeling van Geneesmiddelen, voorzitter van de Vereniging voor infectieziekten en lid van het Medisch Tuchtcollege. Met zijn komst naar het RIVM legt hij deze en een aantal andere nevenfuncties neer. Zijn lidmaatschap van de Gezondheidsraad (Groep Infectieziekten en Immuniteit) wordt omgezet in een adviserend lidmaatschap.

fotograaf: Marc de Haan