Hans Tijl directeur Ruimtelijke Ontwikkeling

Hans Tijl is per 1 januari 2014 benoemd tot directeur Ruimtelijke Ontwikkeling bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hij volgt Henk Ovink op die als adviseur van de Amerikaanse minister aan de slag is gegaan om de Hurricane Sandy Rebuilding Taskforce te versterken.

Hans Tijl

Drs . D.J. (Hans) Tijl is nu werkzaam als directeur Dienst ruimtelijke ordening van de Gemeente Amsterdam. Eerder vervulde hij verschillende managementfuncties bij deze gemeente. Hij begon zijn carrière als adviseur van het gemeentebestuur van Amsterdam.

Hans Tijl studeerde politieke wetenschappen en bestuurskunde aan de Universiteit van Amsterdam.