Kees van der Burg directeur-generaal Langdurige Zorg bij VWS

De ministerraad heeft besloten de heer drs . C. (Kees) van der Burg voor te dragen voor benoeming tot directeur-generaal Langdurige Zorg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De benoeming gaat in per 1 januari 2014.

Kees van der Burg

Kees van der Burg (1969) was vanaf september waarnemend directeur-generaal Langdurige Zorg en vervulde vanaf 2011 de functie van directeur binnen de directie Langdurige Zorg. Daarbij was hij tevens plaatsvervangend DG Langdurige Zorg.
De ambtelijke loopbaan van Van der Burg startte in 1991 bij het ministerie van Financiën (directoraat-generaal Rijksbegroting), waarna hij in 2002 overstapte naar het ministerie van VWS . Binnen VWS werkte Van der Burg onder andere als directeur Maatschappelijke Ondersteuning binnen het DG Jeugd en Maatschappelijke Zorg, totdat hij in 2011 benoemd werd als directeur bij de directie Langdurige Zorg van VWS .

Leon van Halder, secretaris-generaal van VWS , stelt: ‘de langdurige zorg staat voor een ingrijpende hervormingsoperatie, die veel vraagt van de directeur-generaal. Ik ben ervan overtuigd dat Kees hiervoor uitstekend geschikt is. Zijn inzet bij de beleids- en organisatieontwikkeling van het directoraat en het ministerie is van grote waarde.’

Kees van der Burg studeerde Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Van der Burg volgt Marcelis Boereboom op, die in september benoemd werd tot directeur-generaal Werk bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De voordracht voor de benoeming van Van der Burg werd gedaan door minister Blok (Wonen en Rijksdienst) in overeenstemming met minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). De benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.