Loes Mulder directeur-generaal voor de Algemene Bestuursdienst

De ministerraad heeft mevrouw drs . L. (Loes) Mulder benoemd tot directeur-generaal voor de Algemene Bestuursdienst bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De voordracht is gedaan door minister Blok voor Wonen en Rijksdienst en minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 7 juli 2014.

Loes Mulder

Loes Mulder (1972) is sinds 2012 directeur-generaal Vreemdelingenzaken bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. In 2011 werd zij benoemd tot DG Vreemdelingenzaken, destijds onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Loes Mulder werd in 2008 directeur van de directie Migratiebeleid en Besturing Vreemdelingenketen en was tevens plaatsvervangend directeur-generaal Wetgeving en Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken bij het ministerie van Justitie.

In 1995 startte zij haar loopbaan bij het ministerie van Justitie, onder meer als beleidsadviseur, afdelingshoofd Uitvoeringsbeleid en hoofd van het Bureau secretaris-generaal. Loes Mulder studeerde Beleid en Bestuur in Internationale Organisaties aan de Rijksuniversiteit in Groningen.

Loes Mulder volgt Manon Leijten op, die per 1 augustus 2013 werd benoemd tot secretaris-generaal van het ministerie van Financiƫn. Bram de Klerck was de afgelopen periode waarnemend directeur-generaal voor de ABD .

De benoeming is tot stand gekomen op basis van de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.