Paul Huijts benoemd tot secretaris-generaal bij het ministerie van Algemene Zaken

De ministerraad heeft de heer drs . P.H.A.M. (Paul) Huijts benoemd tot secretaris-generaal bij het ministerie van Algemene Zaken. De voordracht is gedaan door minister Blok voor Wonen en Rijksdienst en minister-president Rutte namens het ministerie van Algemene Zaken. De benoeming gaat in op 18 augustus 2014.

Paul Huijts

Paul Huijts (1962) begon zijn loopbaan in 1986 bij het ministerie van Economische Zaken. Daar werkte hij tot 2000, onder andere als hoofd van de afdeling Bedrijfsomgeving en Infrastructuur en afdelingsafdelingshoofd / plaatsvervangend directeur Algemeen Technologiebeleid. Vervolgens trad hij in dienst van het ministerie van Algemene Zaken als raadadviseur. Als secretaris was hij nauw betrokken bij de formatie en de opstelling van het regeerakkoord van de kabinetten Balkenende I en II.

In 2004 maakte hij de overstap naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, waar hij benoemd werd tot plaatsvervangend secretaris-generaal. In 2009 volgde de benoeming tot directeur-generaal Volksgezondheid, de huidige functie van Paul Huijts.

Paul Huijts studeerde Economie, staatkundig-economische afstudeerrichting, aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Paul Huijts volgt Kajsa Ollongren op die op 18 juni 2014 als wethouder is geïnstalleerd in de gemeente Amsterdam.