Angelique Berg DG Volksgezondheid bij VWS

De ministerraad heeft vandaag besloten Angelique Berg te benoemen tot directeur-generaal Volksgezondheid bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het directoraat-generaal Volksgezondheid is verantwoordelijk voor gezondheidsbescherming en –bevordering, ziektepreventie, orgaandonatie, medisch-ethisch beleid, jeugdbeleid, topsport, crisisbeheersing op het terrein van de volksgezondheid en onderzoek op het terrein van de life sciences & health.

Angelique Berg

De benoeming gaat in op  1 januari 2015.

Drs. A. (Angelique) Berg is sinds 2010 directeur-generaal voor Fiscale Zaken bij het ministerie van Financiën; daarvoor was zij bij Financiën een jaar directeur Algemene Fiscale Politiek. In 1993 startte Berg haar loopbaan ook bij het ministerie van Financiën. Zij bekleedde verschillende functies tot zij in 2001 benoemd werd tot Raadadviseur bij het ministerie van Algemene Zaken (portefeuille Economische Zaken, Verkeer & Waterstaat en Landbouw). In 2007 maakte Berg de overstap naar het toenmalige ministerie van VROM. Daar werkte zij respectievelijk als directeur Lokale Milieukwaliteit en Verkeer en directeur Klimaat en Luchtkwaliteit.

Angelique Berg volgt Paul Huijts op, die in augustus benoemd werd tot secretaris-generaal bij het ministerie van Algemene Zaken. Angelique Berg studeerde Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst. De voordracht werd gedaan door minister Blok (Wonen en Rijksdienst) in overeenstemming met minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).